• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Zmluva SK230051 Zmluva o prenájme so servisnými službami 49.00/mesiac s DPH 14.09.2023 Ricoh Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 26.09.2023
   Zmluva 60 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odp. vôd www.bvsas.sk s DPH 23.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 23.06.2023
   Faktúra 2023000267 nájomné - farský domček 1,00 s DPH 22.06.2023 Rímsko-katolícka cirkev, Obec Častá 22.06.2023
   Faktúra 2023000266 el.energia a plyn - domček - 1.stupeň ZŠ 723,60 s DPH 22.06.2023 Rímsko-katolícka cirkev, Obec Častá 22.06.2023
   Faktúra 2023000265 učebnice 1 106.10 s DPH 22.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana 22.06.2023
   Faktúra 2023000262 vodné a stočné - ZŠ 238,36 s DPH 21.06.2023 BVS a.s. 21.06.2023
   Faktúra 2023000261 montáž svietidiel, zapojenie klímy,prípo 848,85 s DPH 21.06.2023 Elektro-Satelity 21.06.2023
   Faktúra 2023000263 Škola v pohybe-odborný seminár 30,00 s DPH 21.06.2023 Národné športové centrum 21.06.2023
   Faktúra 2023000264 čistenie kanalizácie tlakom vody-MŠ 180,00 s DPH 21.06.2023 Šebora Ľubomír 21.06.2023
   Faktúra 2023000260 tovar ŠJ 241,07 s DPH 20.06.2023 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 20.06.2023
   Faktúra 2023000259 tovar ŠJ 50,85 s DPH 20.06.2023 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 20.06.2023
   Faktúra 2023000258 tovar ŠJ 879,44 s DPH 20.06.2023 Gastroservis Bratislava, s.r.o 20.06.2023
   Faktúra 2023000257 tovar ŠJ 1 028,53 s DPH 20.06.2023 LARF s.r.o. 20.06.2023
   Faktúra 2023000256 tovar ŠJ 258,02 s DPH 20.06.2023 ATC-JR s.r.o. 20.06.2023
   Faktúra 2023000255 tovar ŠJ 423,87 s DPH 20.06.2023 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 20.06.2023
   Faktúra 2023000254 tovar ŠJ 64,44 s DPH 20.06.2023 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 20.06.2023
   Faktúra 2023000253 tovar ŠJ 413,73 s DPH 20.06.2023 ATC-JR s.r.o. 20.06.2023
   Faktúra 2023000250 aSc Dochádzka - Agenda Komplet 549,00 s DPH 15.06.2023 aSc s.r.o. 20.06.2023
   Faktúra 2023000252 nákupkancel. potrieb 103,62 s DPH 15.06.2023 PAPERA 20.06.2023
   Faktúra 2023000251 nákup kancelárskych potrieb 98,50 s DPH 15.06.2023 PAPERA 20.06.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4259