• Psychologické poradenstvo

    • Psychologické

     Školský psychológ: Mgr. Monika Svinčáková

     Som tu najmä pre žiakov, ich rodičov/zákonných zástupcov, pre učiteľov a vychovávateľov. Budem rada, keď ma kontaktujete s akoukoľvek požiadavkou, či otázkou. Mnoho problémov a starostí sa dá ľahšie a rýchlejšie vyriešiť hneď na začiatku. 

     Kontakt: psycholog@zscasta.sk

     Telefón: +421951437603

     Konzultačné hodiny pre rodičov: 

     Utorok, štvrtok: 7:30 – 8:45

     Streda: 14:00 - 16:00 - po dohode, aj v inom čase

     Stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť mailom, osobne alebo cez triednu učiteľku. 

     Nájdete ma v hlavnej budove školy, 2.poschodie – zadné schodisko, kancelária napravo od schodiska (vedľa 4.B triedy, bývalý kabinet dejepisu).

     Hlavnou náplňou mojej práce je:

     • pomáhať žiakom s ich výchovno-vzdelávacími alebo osobnými ťažkosťami,
     • prispievať k dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodiny, a všetkých zainteresovaných strán v systéme školy,
     • vyvíjať takú spoluprácu a aktivity, ktoré podporujú školskú úspešnosť žiaka a jeho osobnostný rast,
     • vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti,
     • vyvíjať také aktivity, ktoré zlepšujú vzťahy medzi žiakmi a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať.