• Vedenie školy

    • Mgr. Jozef Jakuš
    • Mgr. Jozef Jakušriaditeľriaditel@zscasta.sk; 0911 388 466
    • Mgr. Karolína Fedáková
    • Mgr. Karolína Fedákovázástupkyňazastupkyna@zscasta.sk
    • Bc. Janette Uvackova
    • Bc. Janette Uvackovazástupkyňa pre materskú školumscasta@zscasta.sk; 0910 464 432
    • Eva Heldová
    • Eva Heldovávedúca školskej jedálnejedalen@zscasta.sk; 033/6404007