• Pedagogickí asistenti

  • Pedagogickí asistenti:

    • Mgr. Henrieta Mosoriaková
    • Mgr. Henrieta Mosoriakovápedagogický asistenthenrieta.mosoriakova@zscasta.sk
    • Mgr. Bronislava Kočišek Skálová
    • Mgr. Bronislava Kočišek Skálovápedagogický asistentbronislava.kocisek.skalova@zscasta.sk
    • Bc. Lenka Dukátová
    • Bc. Lenka Dukátovápedagogický asistentlenka.dukatova@zscasta.sk
    • Barbora Hajdinová
    • Barbora Hajdinovápedagogický asistentbarbora.hajdinova@zscasta.sk
    • Bc. Jana Čapeková
    • Bc. Jana Čapekovápedagogický asistentcapekova@zscasta.sk
    • Ivana Vandáková
    • Ivana Vandákovápedagogický asistentvandakova.ivana@zscasta.sk