• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou Častá na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou Častá
    • Hlavné telefónne číslo
    • +421 33 6495 211
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 33 6495 211
     +421 33 6404 007 - školská jedáleň
     +421 914 240 744 - školský klub detí
    • Adresa školy
    • Hlavná 293
     900 89 Častá
     900 89 Častá
     Slovakia
    • IČO
    • 36062197
    • DIČ
    • 2021603782