• Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Karolína Fedáková
    • Mgr. Karolína FedákováZástupkyňa
     Triedna učiteľka: V.A
    • Mgr. Zlatka Blahutová
    • Mgr. Zlatka BlahutováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
    • Mgr. Ľubica Cíferská
    • Mgr. Ľubica CíferskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
    • Mgr. Katarína Branišová
    • Mgr. Katarína BranišováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
    • Mgr. Zuzana Čamajová
    • Mgr. Zuzana ČamajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Mgr. Anna Klasová
    • Mgr. Anna KlasováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
    • Mgr. Žofia Lipovská
    • Mgr. Žofia LipovskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
    • Mgr. Martina Gríková
    • Mgr. Martina GríkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
    • Mgr. Karin Schildová
    • Mgr. Karin SchildováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.B
    • RNDr. Elena Bencová
    • RNDr. Elena BencováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VI.A
    • Mgr. Andrea Slaninková
    • Mgr. Andrea SlaninkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VI.B
    • RNDr. Iveta Jakubcová
    • RNDr. Iveta JakubcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.B
    • Mgr. Tamara Bejdáková
    • Mgr. Tamara BejdákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VIII.B
    • Mgr. Monika Walterová
    • Mgr. Monika WalterováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IX.
     Web stránka
    • Mgr. Filip Pudmarčík
    • Mgr. Filip PudmarčíkUčiteľ
     Školský digitálny koordinátorWeb stránka
    • Mgr. Monika Porkertová, PhD.
    • Mgr. Monika Porkertová, PhD.Učiteľka
     Materská dovolenka
    • Mgr. Mária Krajčírovičová
    • Mgr. Mária KrajčírovičováUčiteľka
     Materská dovolenka
    • Mgr. Miroslava Slezová
    • Mgr. Miroslava SlezováUčiteľka
     Materská dovolenka
    • PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.
    • PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.Sociálna pedagogička
     Triedna učiteľka: VII.A
     Web stránka
    • Doc. ThDr. Mgr. Sidónia Horňanová, PhD.
    • Doc. ThDr. Mgr. Sidónia Horňanová, PhD.Učiteľka
    • Mgr. Bronislava Kočišek Skalová
    • Mgr. Bronislava Kočišek SkalováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
    • Mgr. Filip Pudmarčík
    • Mgr. Filip PudmarčíkSprávca počítačovej siete
    • Mgr. Monika Svinčáková
    • Mgr. Monika SvinčákováŠkolská psychologička
    • Mgr. Adriana Tichá
    • Mgr. Adriana TicháUčiteľka
     Triedna učiteľka: VIII.A