• Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Karolína Fedáková
    • Mgr. Karolína FedákováTriedna učiteľka: VI.A
     zastupkyna@zscasta.sk
    • Mgr. Martina Gríková
    • Mgr. Martina GríkováTriedna učiteľka: I.A
     martina.grikova@zscasta.sk
    • Mgr. Zlatka Blahutová
    • Mgr. Zlatka BlahutováTriedna učiteľka: I.B
     zlatka.blahutova@zscasta.sk
    • Mgr. Ľubica Cíferská
    • Mgr. Ľubica CíferskáTriedna učiteľka: II.B
     lubica.ciferska@zscasta.sk
    • Mgr. Katarína Branišová
    • Mgr. Katarína BranišováTriedna učiteľka: III.A
     katarina.branisova@zscasta.sk
    • Mgr. Anna Klasová
    • Mgr. Anna KlasováTriedna učiteľka: IV.A
     anna.klasova@zscasta.sk
    • Mgr. Žofia Lipovská
    • Mgr. Žofia LipovskáTriedna učiteľka: IV.B
     zofia.lipovska@zscasta.sk
    • Mgr. Lenka Petrovičová
    • Mgr. Lenka PetrovičováTriedna učiteľka: V.A
     lenka.petrovicova@zscasta.sk
    • Mgr. Monika Walterová
    • Mgr. Monika WalterováTriedna učiteľka: V.B
     monika.walterova@zscasta.skWeb stránka
    • RNDr. Elena Bencová
    • RNDr. Elena BencováTriedna učiteľka: VII.A
     elena.bencova@zscasta.sk
    • Mgr. Andrea Slaninková
    • Mgr. Andrea SlaninkováTriedna učiteľka: VII.B
     andrea.slaninkova@zscasta.sk
    • RNDr. Iveta Jakubcová
    • RNDr. Iveta JakubcováTriedna učiteľka: VIII.B
     iveta.jakubcova@zscasta.sk
    • Mgr. Adriana Tichá
    • Mgr. Adriana TicháTriedna učiteľka: IX.A
     adriana.ticha@zscasta.sk
    • Mgr. Tamara Bejdáková
    • Mgr. Tamara BejdákováTriedna učiteľka: IX.B
     tamara.bejdakova@zscasta.sk
    • Mgr. Zuzana Pudmarčíková
    • Mgr. Zuzana Pudmarčíková
     zuzana.pudmarcikova@zscasta.sk
    • Mgr. Filip Pudmarčík
    • Mgr. Filip Pudmarčík
     Školský digitálny koordinátor
     filip.pudmarcik@zscasta.sk
     Web stránka
    • Mgr. Vladimír Banský
    • Mgr. Vladimír Banský
     vladimir.bansky@zscasta.sk
    • Doc. ThDr. Mgr. Sidónia Horňanová, PhD.
    • Doc. ThDr. Mgr. Sidónia Horňanová, PhD.
     sidonia.hornanova@zscasta.sk
    • Mgr. Veronika Szabóová
    • Mgr. Veronika SzabóováTriedna učiteľka: III.B