• Farský úrad

        • Spolupráca s farským úradom

          Farský úrad v Častej už dlhodobo spolupracuje s našou školou. Aktívne sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese. Taktiež máme záujem pomôcť pri organizovaní prvého svätého prijímania a birmovky.