• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Zmluva nájom J. Grajciar s DPH 29.12.2017 14.03.2018
   Zmluva Dohoda o urovnaní s DPH 24.02.2023 Rímsko-katolícka cirkev, Obec Častá Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Mária Hutterová Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 14.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.02.2023 Ľubomír Cíferský Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Štefan Macho Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Monika Porkert Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Lukáš Tichý Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Ivan Ružek Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Jozef Grjaciar Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.09.2022 Marián Porkert - KST Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.09.2022 Jozef Rybárik Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 30.11.2022 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva 60 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odp. vôd www.bvsas.sk s DPH 23.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 23.06.2023
   Zmluva SK230051 Zmluva o prenájme so servisnými službami 49.00/mesiac s DPH 14.09.2023 Ricoh Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 26.09.2023
   Faktúra 2015000001 tovar ŠJ 162,63 s DPH 12.01.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
   Faktúra 2015000002 tovar ŠJ 45,41 s DPH 12.01.2015 AG FOODS SK s.r.o. 16.01.2021
   Faktúra 2015000003 tovar ŠJ 307,02 s DPH 12.01.2015 AG FOODS SK s.r.o. 16.01.2021
   Faktúra 2015000004 tovar ŠJ 278,27 s DPH 12.01.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
   Faktúra 2015000005 tovar ŠJ 240,00 s DPH 12.01.2015 Arthur Gilbord s.r.o. 16.01.2021
   Faktúra 2015000006 tovar ŠJ 332,76 s DPH 12.01.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.01.2021
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4259