• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Zmluva Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, požiarnej a civilnej ochrany 220.--/kvartál bez DPH 30.12.2023 Ing. Mária Otajovičová Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.05.2024
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.02.2023 Ľubomír Cíferský Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 30.11.2022 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.09.2022 Jozef Rybárik Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.09.2022 Marián Porkert - KST Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Jozef Grjaciar Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva nájom J. Grajciar s DPH 29.12.2017 14.03.2018
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Lukáš Tichý Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Monika Porkert Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Štefan Macho Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Ivan Ružek Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Mária Hutterová Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 14.03.2023
   Zmluva Dohoda o urovnaní s DPH 24.02.2023 Rímsko-katolícka cirkev, Obec Častá Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
   Zmluva Rámcová zmluva na nákup potravinárskeho a nepotravin.tovaru aktuálnycenník s DPH 30.11.2022 Gastroservis Bratislava s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 16.10.2023
   Zmluva Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, požiarnej a civilnej ochrany 220.--/kvartál bez DPH 30.12.2023 Ing. Mária Otajovičová Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.05.2024
   Zmluva 60 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odp. vôd www.bvsas.sk s DPH 23.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 23.06.2023
   Zmluva BL4 sezónny a havarijný servis klimatizačných zariadení 2 419,90 bez DPH 28.03.2024 GreMi KLIMA, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 12.04.2024
   Zmluva 2/2024 Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci s DPH 15.01.2024 DERO d, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 19.01.2024
   Zmluva 3/2024 Zmluva o spolupráci - optimalizácia v oblasti dodávky elektriny 30%zušetrenýchFP/zarok bez DPH 27.02.2024 Citrón, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 27.02.2024
   Zmluva 73/M9327 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 115.20/mesiac s DPH 25.03.2024 OTIS Výťahy, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 26.03.2024
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4721