• Novinky

      • Zápis detí do 1. ročníka

      • v utorok 5.4.2022 o 17:00 hod.

       informatívne rodičovské združenie k zápisu, ktoré sa uskutoční online prostredníctvom TEAMSu.


       v utorok 12.4.2022 zápis žiakov do 1. ročníka v šk. rok 2022/2023 na časenky.

       Zákonný zástupca prinesie rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a vyplnený dotazník, ktorý nájdete na adrese školy www.zscasta.sk – „Elektronická prihláška“.

       Info na tel. č.: 033/64 95 211, 0911 388466

      • Úspechy našich žiakov v dejepisnej a geografickej olympiáde

      •  

       Aj v školskom roku 2021/22 sa naši žiaci zúčastnili geografickej a dejepisnej olympiády. Účasť  školského kola bola naozaj vysoká. 

       Geografická olympiáda:

       Okresného kola GO sa zúčastnilo 9 žiakov zo všetkých ročníkov II. stupňa. Boli to žiaci, ktorí preukázali najlepšie výsledky v školskom kole. Všetkých deväť žiakov skončilo v okresnom kole ako úspešní riešitelia. 

       Súťažili Ophélie Roedolf IX. ročník, Tereza Zelinková IX. ročník, Bronislava Slezáková IX. ročník, Patrik Palkovič VI.A, Katarína Soósová VII.A, Jozef Detvan VI.A, Nela Vaňková V.A, Jakub Novomeský V.B, Matej Svinčák V.B.

       Tento rok naši žiaci ukázali vedomosti a bystré premýšľanie. 

       Na 2. mieste okresného kola GO v kategórii G sa umiestnila žiačka V. A - Nela Vaňková.

       Na 3. mieste okresného kola GO v kategórii G sa umiestnil žiak V.B - Jakub Novomeský 

       Na 1. mieste okresného kola GO v kategórii F sa umiestnil žiak VI.A – Patrik Palkovič, ktorý postupuje do krajského kola.

       Dejepisná olympiáda :

       Okresného kola DO sa zúčastnilo 8 žiakov, súťažili v 4 kategóriách.

       Žiaci 6. ročníka : Ján Demovič VI.B, Michal Leo Markusek VI. B

       Žiaci 7. ročníka : Barbora Capeková VII.B, Arnaud Roedolf VII.A

       Žiaci 8 ročníka : Adam Heger, Ján Kovačik

       Žiaci 9. ročníka : Samuel Sedláček, Adam Trnka

       Najviac sa darilo žiačke VII. B triedy Barbore Capekovej, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v okresnom kole DO. Postupuje do krajského kola.

       Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme. Postupujúcim držíme palce do krajského kola.

     • Darujte 2% z daní našej škole
      • Darujte 2% z daní našej škole

      • Vážení rodičia,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stiahnite si tlačivo

     • späť do školy
      • Návrat do školy od 10.1.2021

      • Milí žiaci, tešíme sa na Vás všetkých od 1.- 9. ročníka v pondelok, 10.1.2021.

       Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.

     • Ponuka krúžkov na škole
      • Ponuka krúžkov na škole

      • Krúžková činnosť na našej škole začína v októbri 2021.

       Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/22​​​​​​​

       Bližšie informácie dostanete u vedúcich (tr.uč.) jednotlivých krúžkov.

       Krúžková činnosť so zameraním na rozvoj záujmovej činnosti žiakov prvého a druhého stupňa v rámci krúžka Triedne a mimoškolské aktivity: športová činnosť, triednicka činnosť, tvorivá činnosť...


     • Rodičovské združenia
      • Rodičovské združenia

      • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v termínoch: 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok). Stretnutia s triednymi učiteľmi podľa nasledovného harmonogramu:

     • Otvorenie nového školského roku
      • Otvorenie nového školského roku

      • Vážení rodičia, milí žiaci našej základnej školy,

       s radosťou Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 a pasovanie prvákov.

       Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s nasledujúcimi organizačnými pokynmi:

       • 8:00 hod.- 9:00 hod.: Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 2.- 9. ročníka v triedach (bez rodičov, s rúškom a tlačivom o bezpríznakovosti). Následne Vás pozývame na svätú omšu do nášho kostolíka sv. Imricha.
       • 8:30 hod. – 10:00 hod.: Pasovanie prvákov na multifunkčnom ihrisku spojené s prezenčným rodičovským združením pre prváckych rodičov (Prváčikovia prídu so školskou taškou a v sprievode jedného rodiča.).

       Čo si máte v prvý deň priniesť?

       • dobrú náladu,
       • tlačivo o bezpríznakovosti žiaka: môžete zaslať online cez EduPage alebo priniesť vytlačené a podpísané (nájdete ho na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, príloha č. 1)
       • tlačivo o bezpríznakovosti pre rodiča žiaka 1. ročníka: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ (príloha č. 1a)
       • tí rodičia, ktorí si objednali testy, si ich môžu prísť prevziať 31. 8. od 8:00 hod.-13:00 hod. alebo 2. 9. od 8:00 hod.- 15:30 hod.

       Tešíme sa na Vás.

       Vaša škola

     • Minister. Zdroj: TASR/Martin Baumann
      • Ako budú fungovať školy od septembra?

      • Školy sa od 2. septembra budú riadiť podľa troch hlavných pravidiel:

       • Školy sa nebudú zatvárať plošne.
       • Test nie je podmienkou na nástup do školy.
       • Pri výskyte pozitívnej osoby v triede sa škola riadi podľa aktuálne platných vyhlášok UVZ.

       Bežné základné školy budú mať môžnosť využiť dobrovoľnú možnosť jednorazových kloktacích testov. Už je spustený prieskum záujmu po prihlásení na Edupage v sekcii Prihlasovanie

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR upozornil rodičov v súvislosti s dovolenkovým obdobím na povinnosti, ktoré ukladá vyhláška ÚVZ po príchode zo zahraničia:

       • deti nad 12 rokov- povinná 14 dňová karanténa, okrem detí, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19;
       • deti pod 12 rokov sa riadia podľa zaočkovanosti svojich rodičov- povinná 14 dňová karanténa platí pre deti, ktorých rodičia nie sú zaočkovaní.

       Vaša škola:-)

     • Pracovná ponuka - Školský špeciálny pedagóg
      • Pracovná ponuka - Školský špeciálny pedagóg

      • Materská škola pri ZŠ, Častá

       Informácie o pracovnom mieste

       Miesto výkonu práce
       Hlavná 293, Častá

       Termín nástupu
       1.9.2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
       27.8.2021

       Rozsah úväzku
       100%

       Počet detí
       86

       Požiadavky na uchádzača

       • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
       • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
       • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
       • zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
       • rešpektovanie pravidiel
       • systematická práca
       • schopnosť kooperácie v tíme

       Prax v odbore výhodou.

       Kontaktné informácie

       Adresa školy alebo zariadenia

       Materská škola pri ZŠ
       Hlavná 293
       90089 Častá

       +421336490334,+421336495211

        

       Kontaktná osoba

       Adriana Cíferská
       +421907779094

     • Pracovná ponuka - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Telesná výchova a šport
      • Pracovná ponuka - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Telesná výchova a šport

      • Informácie o pracovnom mieste

       Miesto výkonu práce
       Hlavná 293, Častá

       Aprobácia
       Telesná a športová výchova

       Termín nástupu
       23.8.2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
       20.8.2021

       Rozsah úväzku
       100%

       Počet študentov školy
       286

       Požiadavky na uchádzača

       • Znalosť práce s PC
       • Znalosť práce s PC dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom, interaktívnou tabuľou)

       Ďalšie požiadavky

       • Je to pozícia na trvalý pracovný pomer
       • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
       • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
       • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
       • zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť
       • rešpektovanie pravidiel
       • systematická práca
       • schopnosť kooperácie v tíme

       Kontaktné informácie

       Adresa školy alebo zariadenia

       Základná škola s MŠ

       Hlavná 29390089 Častá

       www.zscasta.sk

       +421336495211

       Kontaktná osoba

       Mgr. Adriana Cíferská

       +421907779094

      • Online stretnutie rodičov predškolákov k zápisu do 1. ročníka

      • Naše spoločné online stretnutie sa uskutoční 7. 4. 2021 o 17:00 hod. Budeme sa rozprávať na tému školskej zrelosti.

       Všetci predškoláci navštevujúci našu MŠ, aj nahlásení záujemcovia dostanete email s odkazom na pripojenie.

       Pre rodičov, ktorí sa nestihli nahlásiť na naše online stretnutie a majú záujem zúčastniť sa, uverejňujeme nasledovný link, pomocou ktorého sa môžete k nám pridať.

       Kliknite na pripojenie do stretnutia

     • Zápis detí do školy.
      • Zápis detí do školy.

      •  

       Vážení rodičia, vážime si Váš záujem o našu školu.

        

       Zápis sa uskutoční v termíne:

       od 12.apríla do 21. apríla 2021

       elektronickou formou, bez účasti detí.

       Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022 na našej ZŠ, vzhľadom na pandemickú situáciu bude tu zverejnený elektronický formulár - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova.

        

       Dňa 7.4.2021 o 17:00 hod. sa uskutoční

       NEFORMÁLNE ONLINE stretnutie pre rodičov 

       budúcich prvákov cez MS TEAMS.

       Veríme, že aj napriek tomu, že sa nemôžeme stretnúť osobne, naladíme a spojíme sa online. 

       Tešíme sa na spoluprácu vo vzdelávaní našich žiakov.

       Mgr. Adriana Cíferská
       riaditeľka školy

        

       INFO:

       Prosíme rodičov detí, ktorí máte záujem prihlásiť svoje dieťa do prvého ročníka na našu školu, ale nenavštevujú MŠ v Častej, aby ste nás čo najskôr kontaktovali a dali o sebe vedieť, nakoľko pozvánky na NEFORMÁLNE ONLINE stretnutie budeme posielať adresne na mailové adresy, ktoré nám uvediete v kontaktom maily, prípadne telefonicky.

       Tel. kontakt: +421911388466

       E-mail: riaditelka@zscasta.sk

        

       Každé dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 (vrátane) dovŕši vek 6 rokov, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP.

       Prihlásenie do 5.ročníka, prípadne aj do iného ročníka, sa vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

       Všetky bližšie informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté pri overení údajov poskytnutých zákonnými zástupcami. Pre zápis do 1.ročníka je potrebný súhlas oboch rodičov /zákonných zástupcov/– čo neskôr, potvrdia svojim podpisom, v tomto čase predložíte vytlačenú prihlášku a rodný list dieťaťa. Overovanie údajov a podpis prihlášky zákonnými zástupcami do 7.5.2021.

       Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť tlačivo osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy najneskôr do 21.4.2021. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

       Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

       V prípade ďalšieho usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré by menilo spomínané podmienky zápisu na našej škole, Vás budeme včas informovať.

       V súvislosti s nadchádzajúcim zápisom do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 dochádza k zmenám v legislatíve, viď. Usmernenie k zápisu na stránkach Ministerstva školstva.

       Základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť, ako rozprávať, aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka a rady ako pripraviť dieťa na nástup do školy nájdete v priloženom dokumente: Školská zrelosť.

     • Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie od 15.3.2021
      • Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie od 15.3.2021

      • DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       od pondelka 15.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ na základe prehodnotenia informácií z celého tohto týždňa.

       • covid automatu-sme v III. stupni varovania /bordová zóna/,
       • výsledkov testovania rodičov v obci Častá,
       • informácie, že nemáme hlásené pozitívne deti z našej školy tento týždeň.

       Obnovenie prezenčnej formy vyučovania je určené pre:

       • pre ročníky 1.- 4. prvého stupňa ZŠ,
       • zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sa rozhodnú, že ich dieťa sa i naďalej bude vzdelávať doma, čiže dištančne, to nahlásia triednej učiteľke. Títo žiaci dostanú úlohy zadané cez Edupage,
       • pre štyri triedy ŠKD /v jednej triede budú dve paralelné triedy- A. a B./. Nahláste prosím vedúcej vychovávateľke, Ing. Dáške Detvanovej záujem o ŠKD, na telefónom čísle:0914 240 744. Zvážte, či je nutné nahlásenie vášho dieťaťa do ŠKD.
       • Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov 1. stupňa ZŠ, vyučujúcich sa prezenčne. Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať, aby sa odhlásili u vedúcej kuchyne, pani Evy Heldovej, cez Edupage, v časti odhlasovanie stravy alebo sms správou na jej telefónnom čísle: 0905 115 861
       • Škola sa otvára o 7:15 hod.

       Nástup vášho dieťaťa je na vašom dobrovoľnom i zodpovednom rozhodnutí.

       Podmienkou prijatia detí a žiakov do materskej, či základnej školy je:

       1. Negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu, nie starší ako 7 dní aspoň jedného zákonného zástupcu (platnosť testov – zákonných zástupcov, u ktorých je test vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní – po uplynutí 7 dní je potrebné pretestovať sa), ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti (predložený k nahliadnutiu), príp. potvrdenia o výnimke, či prekonaní COVID-19 a odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. (Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie (mutácie vírusu) COVID-19 na území Slovenskej republiky, odporúčame, aby sa dali testovať obaja zákonní zástupcovia, prípadne aj ďalší členovia rodiny- deti, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti.)
       2. Pred vstupom do budovy si každý žiak pripraví čestné vyhlásenie, ktoré odovzdá dozoru, a predloží k nahliadnutiu negatívny výsledok testu, alebo potvrdenie ako je uvedené v bode 2, následne si vydezinfikuje ruky, odmeria sa mu teplota a následne prechádza do triedy. Dieťa, ktoré nebude mať čestné vyhlásenie, nebude môcť vojsť do budovy školy. (Odporúčame, aby žiak prišiel do školy v sprievode rodiča)

       Milí rodičia, verte, že aj pre nás je to náročná situácia, v ktorej sa prispôsobujeme dennodenným zmenám podľa rozhodnutí nám nadriadených orgánov ako i situácie v našom okrese, dedine i v škole.

       Toto rozhodnutie je výsledkom porady rozšíreného vedenia so súhlasom zriaďovateľa.

       Otváranie školy od pondelka ako je to vyššie uvedené, by mohli ovplyvniť nepriaznivé výsledky testovania občanov - našich rodičov v Častej.

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

       S úctou, Mgr. Adriana Cíferská – riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

       Prílohy:

     • Nástup detí pracujúcich rodičov na pracovisku od 8.3.2021
      • Nástup detí pracujúcich rodičov na pracovisku od 8.3.2021

      • Vážení rodičia,

       je nám veľmi ľúto, že sme si školu spolu s vašimi deťmi užili len tak krátko, ale musíme rešpektovať nariadenia vlády a rozhodnutia ministra školstva platiace od 3.3.2021, ktoré hovoria o tom, že škola môže byť otvorená len pre deti  1. stupňa, ktorých obaja rodičia musia vykonávať prácu  z pracoviska, napr. zdravotníci, policajti, zdravotné sestry, vojaci, pracovníci vodární, elektrární, učitelia MŠ a 1.stupňa ZŠ,  pracovníci pošty, vodiči, strážne služby, predavačky, pracovníci vo výrobe a pod.

        (Budú sa vyžadovať obe potvrdenia zamestnávateľa).

       Pre tieto deti by mohla škola poskytnúť podľa výsledkov prieskumu:

       • celodenný školský klub, nie plnohodnotné vyučovanie, lebo triedni učitelia budú učiť dištančne, čiže žiaci chodiaci do školy by sa napájali na online vyučovanie pod dohľadom vychovávateliek a asistentiek,
       • ak by vyšlo vyššie percento záujmu, budeme tomu podriaďovať model vzdelávania.

       Urýchlene vás prosíme o označenie jednej odpovede a to do piatku (8.3.2021) do 10:00 hodiny v aplikácii EduPage v časti PRIHLASOVANIE.

       1. Mám záujem, aby moje dieťa navštevovalo školu od 8.3.2021. Zároveň vyhlasujem, že obaja rodičia musia pracovať z pracoviska, čo viem doložiť potvrdením zamestnávateľa.
       2. Moje dieťa nebude navštevovať školu, bude sa učiť dištančne. Aspoň jeden z rodičov môže pracovať z domu (prípadne je rodič nezamestnaný, na materskej alebo rodičovskej dovolenke).

       Stále platí, že pri prezenčnom vzdelávaní je potrebné preukázanie sa jedného zákonného zástupcu/rodiča žiaka negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

       V piatok po výsledkoch prieskumu budete informovaní o spôsobe vzdelávania vašich detí od pondelka, 8.3.2021.

       Ďakujeme za spoluprácu. Ostaňte zdraví!

       S úctou, Mgr. Adriana Cíferská – riaditeľka školy

     • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie
      • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       V pondelok 22.2.2021 otvárame brány našej školy pre žiakov 1. stupňa -  obnovuje sa prezenčné vyučovanie1. stupňa ZŠ a ŠKD.  Veríme, že je to nateraz konečné rozhodnutie. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

       Ďakujeme Vám za porozumenie, spoluprácu a rešpektovanie všetkých usmernení, ktoré súvisia s otvorením našej školy a ŠKD.

       Vážení rodičia, zároveň Vás prosíme, aby ste aj pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa alebo v rodine nechali dieťa doma a neohrozili tak celé pracovisko základnej školy. Taktiež Vás žiadame, aby každý  zákonný zástupca v prípade ochorenia na COVID-19 toto bezprostredne oznámil triednemu učiteľovi, rovnako aj príznaky u svojho dieťaťa. Iba zodpovedný prístup v danej situácii umožní udržať školu čo najdlhšie otvorenú. Predovšetkým chceme predísť situácii, v ktorej by sme školu museli opäť zatvoriť. Vďaka spolupráci rodiny a školy, včasným informovaním to spoločne zvládneme.

       Želám šťastný a pokojný návrat do školy!

       Mgr. A. Cíferská
       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

        

       V sobotu, 20.2.2021 prebehne v Častej obecné testovanie/podľa informácií na obecnej stránke obce Častá. Prosím nahláste pri registrácii na testovanie, že ste zákonný zástupca /rodič/ žiaka našej školy.

       (Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie  (mutácie vírusu) COVID-19 na území Slovenskej republiky odporúčame, aby sa dali testovať obaja zákonní zástupcovia, prípadne aj ďalší členovia rodiny, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti.)

       Ďakujeme!

       Všetky podrobné informácie nájdete v prílohe:

     • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania
      • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania

      • Vážení rodičia!

       Testovanie AG- testami prebehne v budove telocvične základnej školy v sobotu 6.2.2021 v čase od 8:00 hod- 15:30 hod. Toto testovanie je určené len pre:

       • zamestnancov ZŠ s MŠ Častá
       • jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
       • jedného zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy žijúceho v spoločnej domácnosti

       Aby ste nemuseli stáť v radoch, testovať sa bude výhradne na základe registrácie. Ak by ste s tým mali problém, môžete sa registrovať priamo u nášho informatika, Mgr. Filipa Pudmarčíka kontaktovaním prostredníctvom Edupage alebo na emailovej adrese: pudmarcik@zscasta.sk.

       Termíny na registráciu sú uvedené v päťminútových intervaloch, pričom na jeden termín je možné registrovať maximálne 4 záujemcov. Na registráciu použite tento odkaz: http://bit.ly/mom-zscasta

       Podrobnejšie informácie nájdete v sprievodnom liste

        

     • 2 % pre našu školu
      • 2 % pre našu školu

      • Vážení rodičia,

       tak, ako každý rok, si vás aj teraz dovoľujem v mene Rady rodičov osloviť so žiadosťou, či skôr prosbou o darovanie 2% z vašich daní nášmu občianskemu združeniu. Všetky peniaze, ktoré vyzbierame od vás – rodičov, vraciame do školy v podobe zodpovedných investícií do vybavenia, techniky a v ostatnom pandemickom roku aj do dezinfekcie a ochranných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné aj po návrate detí do školy.

       Keď som podobný list písala takmer pre rokom, asi ako všetci, aj ja som dúfala, že v tomto čase už bude pandémia minulosťou a náš život bude fungovať v normálnom režime. Situácia je však ešte komplikovanejšia a návrat do normálu ďaleko. Napriek tomu, je dôležité, aby sa naša škola rozvíjala a bola pripravená na všetky zmeny a výzvy, ktoré nás čakajú.

       Dokážeme to aj vďaka vašim 2% z dane.

       Ďakujeme.

       Mgr. Kristína Slezáková,
       predsedníčka RR