• Novinky

     • ibobor_logo
      • iBobor – medzinárodná informatická súťaž

      • Druhý novembrový týždeň sa uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBobor.
       iBobor je informatická online súťaž, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky. Niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede, ďalšie sú interaktívne, v ktorých je potrebné presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia.

       Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť:

       • logické a algoritmické myslenie: schopnosť logicky uvažovať, systematicky analyzovať informácie, vyvodzovať závery, riešiť úlohy prostredníctvom algoritmov,
       • informatické myslenie a riešenie problémov: schopnosť nezávisle porozumieť a hodnotiť informácie a ich relevanciu, identifikovať problémy, vyhľadať možnosti pre ich efektívne vyriešenie.

       Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo do súťaže 129 965 žiakov

       Z našej školy sa tento rok do súťaže zapojilo 90 žiakov z tretieho až deviateho ročníka. Z toho 31 bolo v súťaži úspešných riešiteľov. Sú to títo naši žiaci v jednotlivých kategóriách:

       • Drobci: 2.-3. ročník: Dubanová Zoja, Garabík Sebastian a Dubanová Zina
       • Bobríci: 4.-5. ročník: Novák Marek, Tichá Adela, Dominiková Gréta, Haršány Tomáš, Podhorná Karolína, Mlejová Olívia, Hrdličková Hana, Sečkár Pavol, Zittová Tereza, Dobrovodská Adela, Tichá Veronika, Pudmarčíková Júlia, Polčič Miroslav, Mlejová Sofia, Baxová Petra, Dobšovič Marek, Tatranský Michal, Šukaľ Tomáš, Pažitný Marek
       • Benjamíni: 6.-7. ročník: Pudmarčíková Anna, Tichá Terézia, Braniša Samuel, Hrdličková Lucia
       • Kadeti: 8.-9. ročník: Kováč Juraj, Pudmarčíková Barbora, Roedolf Arnaud, Capeková Lea, Lindner Jakub

       Úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatných povzbudzujeme aby sa im darilo v ďalšom ročníku.

       Mgr. Filip Pudmarčík

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Dňa 17. 10. 2023 sa v našej škole uskutočnila súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Z 20 zúčastnených žiakov sa na prvých troch pozíciách umiestnili:
       1.miesto - Michal Svinčák (9.A)
       2.miesto - Adam Gazdík (9.B)
       3.miesto - Barbora Pudmarčíková (9.B)

       Úspešnými riešiteľmi boli taktiež Alex Braniša (9.B) a Vivien Vadovičová (9.A).

       Všetkým piatim žiakom srdečne blahoželáme a Michalovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole súťaže.

       Za komisiu OSJaL - Adriana Tichá