• Novinky

      • Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025

      • Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ Častá, Hlavná 293, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

           16. apríla 2024 (utorok) v čase od 14.00 – 17.00 hod.
       v budove základnej školy – prízemie – pavilón B (prístavba)
       Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov bude 10. apríla od 17.00 hod. v učebni ŠKD
       v prístavbe školy.

       Elektronická prihláška bude spustená do 14.apríla 2024. 

       (E-časenky - rezervácia termínu je možná až po potvrdení prihlášky školou a zadaní registračného kódu vygenerovaného po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky)

       Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente - Zapis 2024.pdf

     • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády
      • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

      • Vo štvrtok 21. 3. 2024 prebehlo okresné kolo Biblickej olympiády základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Modre.
       Do súťaže, ktorej cieľom je spoznávanie Svätého písma, sa zapojila aj naša škola. Súťažilo sa v piatich súťažných kolách. Súťažné úlohy pre tento ročník boli vybrané z kníh Svätého písma: Kniha Genezis, Kniha proroka Daniela, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Spoločnou témou týchto vybraných kníh bola téma: Vytrvať vo viere.

       Našu školu reprezentovali Michal Slávik (V.A), Anna Pudmarčíková (VI.A) a Barbora Pudmarčíková (IX.B). Umiestnili sa na 3. mieste.

       Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne im blahoželáme.