• Novinky

     • Harmonogram krúžkov v školskom roku 2022/23
      • Harmonogram krúžkov v školskom roku 2022/23

       • Cvičenia z MAT pre 9. roč. - Mgr. Jozef Jakuš - pondelok - 1. skupina 13:45-14:25
       • Cvičenia z MAT pre 9. roč. - Mgr. Jozef Jakuš - utorok - 2. skupina 13:45-14:25
       • Cvičenia zo SJL pre 9. roč. - Mgr. Zuzana Pudmarčíková - streda - 7:00 -7:45
       • FK Rozárka - Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. Martina Gríková, Mgr. Zuzana Čamajová - utorok 14:00-15:00 /farský dom/
       • Volejbal 5.- 9. dievčatá - Mgr. Tibor Sallai - štvrtok 14:30 -15:20
       • Futbalový krúžok 5.-9.r - PhDr. Branislav Vlček - pondelok 13:00 -14:30
       • Florbal  5.-6.r. - Mgr. Tibor Sallai - utorok 14:30-15:20
       • Florbal  7.-9.r. - Mgr. Tibor Sallai - piatok 14:00-14:45
       • Kreatívny ateliér 5.-9.r. - Mgr. Tamara Bejdáková - info podané priebežne cez edupage
       • Karate - p. Jozef Rybárik – streda 17:00 -18:30
       • TOB - p. Porkert - štvrtok 16:00 - 18:00

       Triedne a mimoškolské aktivity s triednym učiteľom v jednotlivých ročníkoch – aktivity zamerané na rozvoj žiakov prvého a druhého stupňa v oblastiach – športová, umelecká – tvorivá, turistika/vychádzky ... – informácie poskytnú triedni učitelia priebežne.​​​​​​​

     • europsky den jazykov logo
      • Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom

      • V dňoch 5. a 6.10. vybraní žiaci zo VI.A Filip Študenc, Amy Roedolf, Filip Čvirik, Ivanna Kokish a Václav Hasík a 9. ročníka Alžbeta Bucherová a Hana Tichá, vystúpili s programom pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Chceli dať do povedomia dôležitosť učenia sa cudzích jazykov v prostredí v ktorom žijeme, v Európe. Vystúpili postupne vo všetkých triedach na druhom stupni.  

       Žiaci reprezentovali šesť európskych jazykov v ktorých rozprávali, počítali, hovorili  jazykolamy,  zapájali publikum do programu vedomostnými otázkami o národných jedlách, vlajkách a poskytli zaujímavé informácie. Napríklad to, že v Európe žije vyše 700 miliónov ľudí v 46 členských krajinách s mnohými jazykmi. Ak vieme dva cudzie jazyky, ľahšie sa naučíme ďalší. Učenie sa cudzieho jazyka zlepšuje proces myslenia.  

       Zhostili sa svojich rolí zodpovedne a divákov zaujali spontánnym prejavom. Nadchli ich pre dobrú myšlienku.