• Novinky

      • Zápis detí do 1. ročníka

      • v utorok 5.4.2022 o 17:00 hod.

       informatívne rodičovské združenie k zápisu, ktoré sa uskutoční online prostredníctvom TEAMSu.


       v utorok 12.4.2022 zápis žiakov do 1. ročníka v šk. rok 2022/2023 na časenky.

       Zákonný zástupca prinesie rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a vyplnený dotazník, ktorý nájdete na adrese školy www.zscasta.sk – „Elektronická prihláška“.

       Info na tel. č.: 033/64 95 211, 0911 388466

      • Úspechy našich žiakov v dejepisnej a geografickej olympiáde

      •  

       Aj v školskom roku 2021/22 sa naši žiaci zúčastnili geografickej a dejepisnej olympiády. Účasť  školského kola bola naozaj vysoká. 

       Geografická olympiáda:

       Okresného kola GO sa zúčastnilo 9 žiakov zo všetkých ročníkov II. stupňa. Boli to žiaci, ktorí preukázali najlepšie výsledky v školskom kole. Všetkých deväť žiakov skončilo v okresnom kole ako úspešní riešitelia. 

       Súťažili Ophélie Roedolf IX. ročník, Tereza Zelinková IX. ročník, Bronislava Slezáková IX. ročník, Patrik Palkovič VI.A, Katarína Soósová VII.A, Jozef Detvan VI.A, Nela Vaňková V.A, Jakub Novomeský V.B, Matej Svinčák V.B.

       Tento rok naši žiaci ukázali vedomosti a bystré premýšľanie. 

       Na 2. mieste okresného kola GO v kategórii G sa umiestnila žiačka V. A - Nela Vaňková.

       Na 3. mieste okresného kola GO v kategórii G sa umiestnil žiak V.B - Jakub Novomeský 

       Na 1. mieste okresného kola GO v kategórii F sa umiestnil žiak VI.A – Patrik Palkovič, ktorý postupuje do krajského kola.

       Dejepisná olympiáda :

       Okresného kola DO sa zúčastnilo 8 žiakov, súťažili v 4 kategóriách.

       Žiaci 6. ročníka : Ján Demovič VI.B, Michal Leo Markusek VI. B

       Žiaci 7. ročníka : Barbora Capeková VII.B, Arnaud Roedolf VII.A

       Žiaci 8 ročníka : Adam Heger, Ján Kovačik

       Žiaci 9. ročníka : Samuel Sedláček, Adam Trnka

       Najviac sa darilo žiačke VII. B triedy Barbore Capekovej, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v okresnom kole DO. Postupuje do krajského kola.

       Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme. Postupujúcim držíme palce do krajského kola.

     • Darujte 2% z daní našej škole
      • Darujte 2% z daní našej škole

      • Vážení rodičia,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stiahnite si tlačivo