• Novinky

     • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie
      • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       V pondelok 22.2.2021 otvárame brány našej školy pre žiakov 1. stupňa -  obnovuje sa prezenčné vyučovanie1. stupňa ZŠ a ŠKD.  Veríme, že je to nateraz konečné rozhodnutie. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

       Ďakujeme Vám za porozumenie, spoluprácu a rešpektovanie všetkých usmernení, ktoré súvisia s otvorením našej školy a ŠKD.

       Vážení rodičia, zároveň Vás prosíme, aby ste aj pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa alebo v rodine nechali dieťa doma a neohrozili tak celé pracovisko základnej školy. Taktiež Vás žiadame, aby každý  zákonný zástupca v prípade ochorenia na COVID-19 toto bezprostredne oznámil triednemu učiteľovi, rovnako aj príznaky u svojho dieťaťa. Iba zodpovedný prístup v danej situácii umožní udržať školu čo najdlhšie otvorenú. Predovšetkým chceme predísť situácii, v ktorej by sme školu museli opäť zatvoriť. Vďaka spolupráci rodiny a školy, včasným informovaním to spoločne zvládneme.

       Želám šťastný a pokojný návrat do školy!

       Mgr. A. Cíferská
       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

        

       V sobotu, 20.2.2021 prebehne v Častej obecné testovanie/podľa informácií na obecnej stránke obce Častá. Prosím nahláste pri registrácii na testovanie, že ste zákonný zástupca /rodič/ žiaka našej školy.

       (Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie  (mutácie vírusu) COVID-19 na území Slovenskej republiky odporúčame, aby sa dali testovať obaja zákonní zástupcovia, prípadne aj ďalší členovia rodiny, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti.)

       Ďakujeme!

       Všetky podrobné informácie nájdete v prílohe:

     • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania
      • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania

      • Vážení rodičia!

       Testovanie AG- testami prebehne v budove telocvične základnej školy v sobotu 6.2.2021 v čase od 8:00 hod- 15:30 hod. Toto testovanie je určené len pre:

       • zamestnancov ZŠ s MŠ Častá
       • jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
       • jedného zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy žijúceho v spoločnej domácnosti

       Aby ste nemuseli stáť v radoch, testovať sa bude výhradne na základe registrácie. Ak by ste s tým mali problém, môžete sa registrovať priamo u nášho informatika, Mgr. Filipa Pudmarčíka kontaktovaním prostredníctvom Edupage alebo na emailovej adrese: pudmarcik@zscasta.sk.

       Termíny na registráciu sú uvedené v päťminútových intervaloch, pričom na jeden termín je možné registrovať maximálne 4 záujemcov. Na registráciu použite tento odkaz: http://bit.ly/mom-zscasta

       Podrobnejšie informácie nájdete v sprievodnom liste

        

     • 2 % pre našu školu
      • 2 % pre našu školu

      • Vážení rodičia,

       tak, ako každý rok, si vás aj teraz dovoľujem v mene Rady rodičov osloviť so žiadosťou, či skôr prosbou o darovanie 2% z vašich daní nášmu občianskemu združeniu. Všetky peniaze, ktoré vyzbierame od vás – rodičov, vraciame do školy v podobe zodpovedných investícií do vybavenia, techniky a v ostatnom pandemickom roku aj do dezinfekcie a ochranných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné aj po návrate detí do školy.

       Keď som podobný list písala takmer pre rokom, asi ako všetci, aj ja som dúfala, že v tomto čase už bude pandémia minulosťou a náš život bude fungovať v normálnom režime. Situácia je však ešte komplikovanejšia a návrat do normálu ďaleko. Napriek tomu, je dôležité, aby sa naša škola rozvíjala a bola pripravená na všetky zmeny a výzvy, ktoré nás čakajú.

       Dokážeme to aj vďaka vašim 2% z dane.

       Ďakujeme.

       Mgr. Kristína Slezáková,
       predsedníčka RR