• Novinky

     • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!
      • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

      • Vážení rodičia žiakov 2. stupňa ZŠ, milí žiaci,

       na základe úplne nových informácií, ktoré dnes ráno prezentoval minister školstva, má riaditeľ školy do 18.12.2020 (zajtra) zrealizovať prieskum prostredníctvom dotazníkov, na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov.

       Z tohto dôvodu žiadame rodičov žiakov 2. stupňa o vyplnenie krátkeho dotazníka k nástupu do školy v januári 2021.

       V záujem rýchleho a prehľadného vyhodnotenia Vás veľmi prosíme:

       1) Vyplňte dotazník obratom, najneskôr do piatku 18.12.2020 do 10:00 hod.

       2) Stačí, ak dotazník vyplní len jeden z rodičov po dohode s druhým rodičom.

       DOTAZNÍK PRE RODIČA A ŽIAKA 2. STUPŇA ZŠ:

       http://bit.ly/navrat2021

       Je veľmi dôležité, aby ste sa tohto prieskumu zúčastnili všetci!

       Stručné vysvetlenie nájdete v úvode dotazníka. Viac informácií poskytneme dodatočne. Teraz si len plníme svoju prvotnú povinnosť.

       Ďakujeme Vám za spoluprácu.

       S pozdravom,

       Mgr. Adriana Cíferská

       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá