• Rada školy

    • Rada školy (2019 - 2023)

      • Ing. Peter Tatranský Peter, PhD.
      • Ing. Peter Tatranský Peter, PhD.predseda rady školy - delegovaný zástupca zriaďovateľa
      • Mgr. Filip Pudmarčík
      • Mgr. Filip Pudmarčíkzástupca pedagogických zamestnancov základnej školy
      • Liana Hroncová
      • Liana Hroncovázástupca pedagogických zamestnancov materskej školy
      • Eva Heldová
      • Eva Heldovázástupca nepedagogických zamestnancov
      • Mgr. Katarína Tatranská
      • Mgr. Katarína Tatranskázástupca rodičov
      • Mgr. Zuzana Roedolf
      • Mgr. Zuzana Roedolfzástupca rodičov
      • Ing. Jana Jakušová
      • Ing. Jana Jakušovázástupca rodičov
      • Ing. Zuzana Vandáková
      • Ing. Zuzana Vandákovázástupca rodičov
      • Mgr. František Kašický
      • Mgr. František Kašickýzástupca zriaďovateľa
      • Mgr. Ľubica Opálková
      • Mgr. Ľubica Opálkovázástupca zriaďovateľa
      • Mgr. Ľubica Cíferská
      • Mgr. Ľubica Cíferskázástupca zriaďovateľa