• Sociálno-pedagogické poradenstvo

    • Z mojej práce

       • Drogy NIE!!!

        Drogy NIE!!!

        Interaktívne vyučovanie zamerané na prevenciu závislostí.

       • Svetový deň - pohybom k zdraviu

        Svetový deň - pohybom k zdraviu

        Bring Sally Up Challenge :-)  pohyb nám robí radosť a prináša úsmev :-)

        https://fb.watch/kIcACvIbFA/

       • Marec - mesiac knihy

        Marec - mesiac knihy

        O tom, ako veľkí školáci chodili čítať malým škôlkarom rozprávky na "dobú noc" :

        https://fb.watch/jHHeSgqyz6/

       • Chuť žiť

        Chuť žiť

        Od začiatku marca sme sa s našimi veľkými siedmakmi zapojili do dlhodobého preventívneho programu „Chuť žiť“, ktorý je zameraný na poruchy príjmu potravy, zdravú výživu, ideál krásy a sociálne siete, body shaming a na telo zameranú šikanu.

       • Kozmo a jeho dobrodružstvá

        Kozmo a jeho dobrodružstvá

        Realizácia interaktívneho preventívneho programu medzi prváčikmi. Zážitkovou formou sme sa venovali témam nadávok, výsmechu, vyčleňovania či násilia. Deti sme viedli k empatii, tolerancii, porozumeniu ... Viac na: https://fb.watch/igEG0qXSOm/

         

       • Prevencia fajčenia

        Prevencia fajčenia

        PREVENCIA NIKOTINIZMU 🚬

        Recept: zmiešaj štipku chémie 📕s biológiou🧬, pridaj k tomu duel🙋‍♀️🙋, vizualizuj to pokusom 🔬a okoreň to hodnotením učiteľa žiakmi cez sli.do a vznikne z toho celkom iná prevencia 🙃

        https://fb.watch/dly7nE2rKu/

       • FAST heroes

        FAST heroes

        Zapojili sme sa do celosvetového projektu FAST heroes, aby sme našich žiakov naučili rozpoznávať príznaky akútnej mozgovo-cievnej príhody a dokázať včas privolať pomoc. https://fb.watch/cHuoBirmxH/

       • Svetový deň boja proti AIDS

        Svetový deň boja proti AIDS

        V dnešný deň sme sa so žiakmi rozprávali nielen o mýtoch a faktoch spojených s AIDS a HIV, ale sme sa zapojili i do kampane Červené stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. https://fb.watch/cHuGZSAkOx/

       • Prevencia násilia páchaného na deťoch

        Prevencia násilia páchaného na deťoch

        V piatok, 19.11.2021 sa deti našej školy zapojili do celoslovenskej akcie s názvom #Bubnovačka

        Ôsmy ročník akcie s názvom "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť" mal upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie násilia páchaného na deťoch. https://fb.watch/cHvpdEmqZb/

       • Úcta k starším

        Úcta k starším

        Nielen v októbri by sme si mali vážiť starších. Je potrebné viesť deti neustále k úcte, rešpektu a solidarite medzi generáciami.

       • Svetový deň Downovho syndrómu

        Svetový deň Downovho syndrómu

        V dnešný deň sme sa s deťmi venovali téme Downovho syndrómu. Zapojili sme sa do "ponožkovej výzvy" aby sme tak symbolicky podporili rešpektovanie ľudskej jedinečnosti. https://fb.watch/cHuwY0g5T9/

       • Svetový deň rodiny

       • Míľa pre matku

       • Mám chuť si pokecať: 8. Stream, ako na to?

        Mám chuť si pokecať: 8. Stream, ako na to?

       • Mám chuť si pokecať: 7. Na telo s pani riaditeľkou

        Mám chuť si pokecať: 7. Na telo s pani riaditeľkou

       • Mám chuť si pokecať: 6. YouTube a ty

        Mám chuť si pokecať: 6. YouTube a ty

       • Mám chuť si pokecať: 5. Hudba v tvojom živote

        Mám chuť si pokecať: 5. Hudba v tvojom živote

       • Mám chuť si pokecať: 4. Film II.

        Mám chuť si pokecať: 4. Film II.

       • Mám chuť si pokecať: 3. Film I.

        Mám chuť si pokecať: 3. Film I.

       • Mám chuť si pokecať: 2. Umenie a skribbl

        Mám chuť si pokecať: 2. Umenie a skribbl

       • Mám chuť si pokecať: 1. Byť cool

        Mám chuť si pokecať: 1. Byť cool

       • Mám chuť si pokecať

        Mám chuť si pokecať

        Počas dištančného vzdelávania, ako prevenciu sociálnej izolácie sme pre žiakov rozbehli program "Mám chuť si pokecať". Spolu so žiakmi sme sa prostredníctvom MS Teams pravidelne stretávali a diskutovali na rôzne témy, podľa ich výberu.