• Inkluzívne vzdelávanie a školský podporný tím

     • Princípy školského podporného tímu

     •  

      Základné princípy a zásady práce členov školského podporného tímu:

       

      rozdelenie úloh – zahŕňa úlohy vyplývajúce z profesie, ale aj prirodzené vlohy a potenciál každej osobnosti v tíme i vzťahovú väzbu k tomu ktorému dieťaťu, rodine, triede či zamestnancovi.

      zdieľanie – je dôležité rozumieť, ktoré informácie je potrebné v tíme zdieľať. Niekedy sa pod zámienkou dôvernosti informácii a GDPR nezdieľajú zásadne dôležité informácie, hoci je to v najlepšom záujme dieťaťa. Ideálne je s dieťaťom a rodičom o zdieľaní

      informácii hovoriť, resp. zakotviť to priamo v školskom poriadku. Školský zákon zdieľanie umožňuje a podporuje.

      postupnosť krokov (subsidiarita) – čo môže vyriešiť triedny učiteľ, treba nechať na neho. On je človek prvého kontaktu. Aj rodičia, žiaci a učitelia musia poznať túto postupnosť. Tím má podpornú funkciu voči žiakom aj učiteľom.

      spolupráca – deti veľmi potrebujú pociťovať, že „ich ľudia“ stoja okolo nich a poskytujú im spoločnú a jednotnú oporu a bezpečie. Členovia tímu navzájom spolupracujú tak, aby ich zručnosti a schopnosti sa dopĺňali.

      priateľské vzťahy, otvorenosť – úlohy ľudí v tíme predstavuje rozmanitosť, nie hierarchiu, mocenské boje, súťaživosť či duplikovanie služieb. Ak v tíme vládne dôvera a otvorenosť, je predpoklad, že aj chyby, nedostatky sa dokážu prekonať a odkomunikovať.

                                                                                                                                                                                    (zdroj: inclucentrum)