• Záverečná správa

     • ZÁVEREČNÉ HODNOTIACE SPRÁVY

       

      Na tomto mieste Vám ponúkame príležitosť postupne sa oboznámiť so záverečnými hodnotiaciími správami za jednotlivé roky.

      S úctou Vaša škola