• Asistenti učiteľa

  • Asistenti učiteľa

    • Mgr. Henrieta Mosoriaková
    • Mgr. Henrieta Mosoriakováasistentka učiteľahenrieta.mosoriakova@zscasta.sk
    • Mgr. Bronislava Kočišek Skálová
    • Mgr. Bronislava Kočišek Skálováasistentka učiteľabronislava.kocisek.skalova@zscasta.sk
    • Bc. Lenka Dukátová
    • Bc. Lenka Dukátováasistentka učiteľalenka.dukatova@zscasta.sk
    • Barbora Hajdinová
    • Barbora Hajdinováasistentka učiteľabarbora.hajdinova@zscasta.sk