Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva nájom J. Grajciar s DPH 29.12.2017
Faktúra 2021000084 plyn -4 285,82 s DPH 12.04.2021 KOOR, s.r.o.
Faktúra 2020000122 plyn -1 148,42 s DPH 30.04.2020 KOOR, s.r.o.
Faktúra 2018000397 elektrina vyúč.FA -415,87 s DPH 15.10.2018 ZSE Bratislava
Faktúra 2016000366 vyúčt.FA MŠ -358,37 s DPH 18.10.2016 ZSE Bratislava
Faktúra 2015000472 elektrina -343,68 s DPH 31.12.2015 ZSE Bratislava
Faktúra 2018000244 vodné, stočné oprava -329,89 s DPH 15.06.2018 BVS a.s.
Faktúra 2020000139 elektrina -253,69 s DPH 15.05.2020 SSE
Faktúra 2020000168 voda -238,50 s DPH 16.06.2020 BVS a.s.
Faktúra 2015000123 plyn vyúč. -236,62 s DPH 20.04.2015 EPC ENERGY s.r.o.
Faktúra 2018000330 vodné, stočné -176,10 s DPH 10.09.2018 BVS a.s.
Faktúra 2019000331 vodné, stočné -164,95 s DPH 06.09.2019 BVS a.s.
Faktúra 2019000252 voda -129,28 s DPH 17.06.2019 BVS a.s.
Faktúra 2017000511 elektrina -105,21 s DPH 31.12.2017 ZSE Bratislava
Faktúra 2021000016 voda -84,50 s DPH 29.01.2021 BVS a.s.
Faktúra 2020000231 elektrina -5,80 s DPH 14.08.2020 SSE
Faktúra 2017000093 elektina -3,47 s DPH 16.03.2017 ZSE Bratislava
Faktúra 2017000430 tovar ŠJ -2,97 s DPH 13.11.2017 Market Centrum s.r.o.
Faktúra 2020000192 telefón 0,09 s DPH 06.07.2020 Telekom a.s.
Faktúra 2021000043 telefón 0,13 s DPH 02.03.2021 Telekom a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/3108