Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva nájom J. Grajciar s DPH 29.12.2017
Faktúra 2018000242 školenie ŠP 108,00 s DPH 12.06.2018 ADDA Consultants s.r.o.
Faktúra 2019000145 Tímový koučing 240,00 s DPH 10.04.2019 ADDA Consultants s.r.o.
Faktúra 2015000126 teplomery 89,20 s DPH 20.04.2015 ADM s.r.o.
Faktúra 2017000320 tovar ŠJ 311,63 s DPH 12.09.2017 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2017000420 tovar ŠJ 105,75 s DPH 08.11.2017 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2017000082 tovar ŠJ 126,00 s DPH 10.03.2017 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2015000205 tovar ŠJ 201,15 s DPH 10.06.2015 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2020000013 tovar ŠJ 454,87 s DPH 16.01.2020 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2016000301 tovar ŠJ 262,87 s DPH 09.09.2016 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2018000332 tovar ŠJ 366,09 s DPH 10.09.2018 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2019000403 tovar ŠJ 496,76 s DPH 09.10.2019 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2017000191 tovar ŠJ 261,82 s DPH 16.05.2017 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2021000128 tovar ŚJ 200,06 s DPH 11.05.2021 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2016000014 tovar ŠJ 190,67 s DPH 20.01.2016 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2016000363 tovar ŠJ 239,28 s DPH 18.10.2016 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2021000037 tovar ŚJ 125,34 s DPH 02.03.2021 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2020000068 tovar ŠJ 588,88 s DPH 27.02.2020 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2019000257 tovar ŠJ 127,87 s DPH 21.06.2019 AG FOODS SK s.r.o.
Faktúra 2019000020 tovar ŠJ 560,17 s DPH 25.01.2019 AG FOODS SK s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/3108