• Žiacka knižnica

     • Školská knižnica základnej školy v Častej je miestom relaxu a vzdelávania žiakov i vyučujúcich.

      Škola má inovovanú žiacku knižnicu s 3 445 titulmi kníh krásnej literatúry a encyklopédií, CD a DVD. Knižničný fond je vybavený elektronickým katalógom. Knižnica poskytuje možnosť vyhľadávania kníh prostredníctvom internetu. Začiatkom šk. r. 2009/10 sa obohatila o nové knižné a mediálne tituly zakúpené vďaka projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009.